Bokaterapeut.se

Välkommen till bokaterapeut.se

Vi är ett nätverk av professionella psykosyntesterapeuter. Här samlas vi så att du enkelt ska kunna hitta och boka oss för samtal på plats eller online. 
Fler terapeuter och orter är på ingång. 


"Psykosyntes - Inre utveckling med höjd, djup och riktning"

— PsykosyntesAkademin

Bokaterapeut.se

Ett nätverk av professionella diplomerade psykosyntesterapeuter

Psykosyntesterapeuter är samtalsterapeuter med psykosyntesen som arbetsbas

Psykosyntes

Psykosyntes är en praktisk psykologi med ett själsligt perspektiv som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter.

Utbildning

Våra terapeuter har 4-5 årig terapeututbildning till Diplomerad Psykosyntesterapeut.

Kvalitet

Våra terapeuter är medlemmar i yrkesorganisationen Psykosyntesföreningen.

Följ oss

 

       


Search