OM

Bokaterapeut.se

Om

På Bokaterapeut.se samlas Diplomerade Psykosyntesterapeuter som är medlemmar i Psykosyntesföreningen för att klienter lätt skall kunna hitta och boka oss. Flertalet av våra terapeuter är även auktoriserade genom kvalitetsregistret RACS - Register över auktoriserade counsellors i Sverige och har den yrkesskyddade titeln Auktoriserad RACS Counsellor®

Diplomerade Psykosyntesterapeuter

  • 4 - 5 års utbildning godkänd av EAP - European Association of Psychotherapy
  • Möter dig i samtalsterapi kring livets alla frågor
  • Holistisk grundsyn på människan - utrymme för tankar, känslor, kropp, själ och längtan
  • Stödjer personlig och professionell utveckling
  • Använder olika metoder anpassade efter individ och situation
Vi verkar inom friskvård.

Utbildning

Alla terapeuter på bokaterapeut.se har 4-5 årig terapeututbildning till Diplomerad Psykosyntesterapeut / Psychosynthesis Therapist.

Vi har gått vår utbildning vid ett av de två kvalitetssäkrade utbildningsinstituten för psykosyntes i Sverige; PsykosyntesInstitutet i Sverige AB eller Stiftelsen PsykosyntesAkademin.

Utbildningen är internationellt kvalitetssäkrad och vilar på kvalitetskriterier från EAP, European Association for Psychotherapy, som samlar fler än 120 000 terapeuter runt om i Europa. 

Kvalitetssäkring

Alla terapeuter har 4-5 årig terapeututbildning och är medlemmar Psykosyntesföreningen, en yrkesorganisationen för professionella psykosyntesterapeuter i Sverige

Terapeuterna på bokaterapeut.se
  • följer etiska regler
  • arbetar under tystnadsplikt
  • har ansvarsförsäkring
  • går i handledning
  • deltar i kontinuerlig fortbildning

Psykosyntes - En transpersonell psykologi med höjd, djup och riktning

Psykosyntes är en terapiform som grundades av Roberto Assagioli. Han var en av Sigmund Freuds elever. Baserat på sin kliniska erfarenhet som psykolog lade Assagioli större vikt vid empati och den terapeutiska relationen än vid specifika metoder när han utformade psykosyntesen. Detta har tidigare betraktats som kontroversiellt men finner numera stöd i vetenskaplig forskning.

Psykosyntes är en praktisk psykologi med ett själsligt perspektiv som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Målet är att utveckla vår förmåga till självkännedom, vår vilja och kärlek och det meningsfulla i liv och arbete. Psykosyntes stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. 
Psykosyntesens grundsyn är att vi är unika varelser med vilja att verka och uttrycka vårt unika jag. Den syftar till att skapa en harmonisk personlighet och till frigörande av vår kreativitet. Den inkluderar hela människan med kropp, känsla, intellekt och själ.  

Psykosyntesen är en del av den transpersonella psykologin. Den inkluderar både det vetenskapliga och det andliga perspektivet på människan. Psykosyntes är ett vetenskapligt koncept, neutralt gentemot olika religiösa och politiska samfund och rörelser.

Läs mer
Psykosyntesföreningen: psykosyntesforeningen.se
Stiftelsen PsykosyntesAkademin: psykosyntesakademin.se
RACS - Register över auktoriserade counsellors i Sverige: racs.se
European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP): psychosynthesis.net
European Association of Psychotherapy (EAP): europsyche.org
Psykosyntes på Wikipedia: sv.wikipedia.org/wiki/Psykosyntes

Bokaterapeut.se

Ett nätverk av professionella diplomerade psykosyntesterapeuter
Search