Search
OM OSS OCH PSYKOSYNTESEN

Bokaterapeut.se

Vi hade en idé...

Tänk om…
… vi kunde samla alla professionella diplomerade psykosyntesterapeuter för att synas på samma plats?
… alla gick att hitta och boka direkt på nätet?
… vi kunde underlätta för klienter att hitta och boka diplomerade psykosyntesterapeuter runtom i Sverige?
… klienter kunde vara trygga i att vi som terapeuter är med i en yrkesförening med etiska regler och en etisk nämnd?
… vi kunde visa på vår gedigna och kvalitetssäkrade bakgrund i våra utbildningar?
… alla som examineras fick stöd i att bli synliga på nätet tillsammans med kollegor?

Nu är vi där - vi är igång mot vårt mål!

På Bokaterapeut.se samlas diplomerade psykosyntesterapeuter som är medlemmar i Psykosyntesföreningen för att klienter lätt skall kunna hitta och boka oss. Flertalet av våra terapeuter är även auktoriserade genom kvalitetsregistret RACS - Register över auktoriserade counsellors i Sverige och har den yrkesskyddade titeln Auktoriserad RACS Counsellor®

Bokaterapeut.se samarbetar med boka.se

Sommaren 2021 inledde vi ett samarbete med boka.se, Sveriges största bokningssystem.

Vi letade efter en leverantör som kunde stödja oss i våra behov och önskemål av att ha en egen hemsida för bokaterapeut.se med ett stödjande bokningssystem där terapeuter kan bokas. Boka.se mötte vårt behov och detta utmynnade i ett kreativt ömsesidigt samarbete.

Vi är Diplomerade Psykosyntesterapeuter

som är medlemmar i Psykosyntesföreningen 
  • har gått sin utbildning vid ett av de två kvalitetssäkrade utbildningsinstituten för psykosyntes i Sverige, Stiftelsen PsykosyntesAkademin och PsykosyntesInstitutet i Sverige eller motsvarande. Dessa utbildningar är kvalitetssäkrade av European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP) och European Association of Psychotherapy (EAP) 
  • följer de etiska reglerna EFPP och Psykosyntesföreningen i Sverige har satt upp 
  • arbetar under tystnadsplikt 
  • har ansvarsförsäkring
  • går i handledning 
  • deltar i kontinuerlig fortbildning 
Psykosyntesföreningen är en rikstäckande yrkesorganisation i Sverige för professionella psykosyntesterapeuter, coacher och psykosynteskonsulter grundad 1993. 

Flertalet av oss är även Auktoriserad RACS Counsellor® 

Flertalet av våra terapeuter är auktoriserade genom kvalitetsregistret RACS - Register över auktoriserade counsellors i Sverige och har den yrkesskyddade titeln Auktoriserad RACS Counsellor®. Auktorisation finns på nationell och europeisk nivå.

Psykosyntes stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. 

Psykosyntes - Inre utveckling med höjd, djup och riktning

Texten har ursprung från Psykosyntesföreningen, Psykosyntesakademin och wikipedia.

Psykosyntes är en terapiform som grundades av Roberto Assagioli. Han var en av Sigmund Freuds elever. Baserat på sin kliniska erfarenhet som psykolog lade Assagioli större vikt vid empati och den terapeutiska relationen än vid specifika metoder när han utformade psykosyntesen. Detta har tidigare betraktats som kontroversiellt men finner numera stöd i vetenskaplig forskning.

Psykosyntes är en praktisk psykologi med ett själsligt perspektiv som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter.Målet är att utveckla vår förmåga till självkännedom, vår vilja och kärlek och det meningsfulla i liv och arbete. Psykosyntes stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. 

Psykosyntesens grundsyn är att vi är unika varelser med vilja att verka och uttrycka vårt unika jag. Den syftar till att skapa en harmonisk personlighet och till frigörande av vår kreativitet. Den inkluderar hela människan med kropp, känsla, intellekt och själ.  

Psykosyntesen är en del av den transpersonella psykologin. Den inkluderar både det vetenskapliga och det andliga perspektivet på människan. Psykosyntes är ett vetenskapligt koncept, neutralt gentemot olika religiösa och politiska samfund och rörelser.

Bakom titeln Diplomerad Psykosyntesterapeut finns ca 1400 timmar lärarledd undervisning och en djup personlig utvecklingsresa som pågått i 4-5 år. Den internationellt kvalitetssäkrade psykosyntesutbildningen vilar på kvalitetskriterier från EAP, European Association for Psychotherapy, som samlar fler än 120 000 terapeuter runt om i Europa. Tillsammans tillför vi fler dimensioner i svensk psykologi och tar tillbaka själen och existentiella frågor till terapirummet.

Läs mer

Psykosyntesföreningen: psykosyntesforeningen.se

Stiftelsen PsykosyntesAkademin: psykosyntesakademin.se 

RACS (Register över auktoriserade counsellors i Sverige): racs.se 

European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP): psychosynthesis.net

European Association of Psychotherapy (EAP): europsyche.org

Psykosyntes på Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki/Psykosyntes